Wyszukiwanie 
 Konto czytelnika 
 Katalogi bibliotek poznańskich 
   
PrzeglądWypożyczeniaZamówieniaKomunikatyDane czytelnika

 Zaloguj

Logowanie jest możliwe tylko dla aktywnych Kont Czytelnika.
Kod paskowy:
PIN:
 

UWAGA: Początkowy PIN to 2 cyfry miesiąca i 2 cyfry dnia daty urodzenia (np. 1130).
Po pierwszym zalogowaniu zalecamy zmianę PIN w zakładce DANE CZYTELNIKA na inny 4-cyfrowy PIN.
W przypadku jakichkolwiek problemów z logowaniem skontaktuj się z pracownikami Wypożyczalni.

Horizon Information Portal 3.23.1_6655
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Katalog BG UMED